Witamy Pastwa na stronie naszej lecznicy

Do?wiadczenie i nowoczesny sprz?t pozwalaj? nam na to aby diagnozy by?y jeszcze trafniejsze, a zastosowane leczenie przynosi?o jak najlepsze rezultaty. Zadowolenie naszych klientw i w szczeglno?ci ich pupili ze wsp?pracy z nami jest dla nas najlepsz? rekomendacj?. Czy wiesz kiedy szczepi? psa lub kota, jak si? nim opiekowa?, jak post?powa? przy porodzie, jak karmi? swojego pupila? Tego wszystkiego dowiesz si? u nas.

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.

Od konsultacji przez diagnostyk?, a? po leczenie.

U?ywamy tylko sprawdzonych metod leczenia, aby mieli Pastwo pewno??, i? Pastwa zwierzak trafi? w odpowiednie r?ce. Gwarantujemy profesjonalizm, staranno?? i do?wiadczenie.

Godziny otwarcia

Godziny przyjmowania w naszym gabinecie

  • 900 - 1800
  • 900 - 1400

Adres

Aktualno?ci

Przypominamy o obowi?zkowych szczepieniach przeciwko w?ciekli?nie.

Zgodnie z jej art. 56, psy powy?ej 3 miesi?ca ?ycia na obszarze ca?ego kraju podlegaj? obowi?zkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko w?ciekli?nie. Posiadacze psw s? obowi?zani zaszczepi? je w terminie 30 dni od dnia ukoczenia przez psa 3 miesi?ca ?ycia, a nast?pnie nie rzadziej ni? co 12 miesi?cy od dnia ostatniego szczepienia. Z kolei w my?l art. 85 ust. 1a ww. Ustawy, posiadacz zwierz?cia, ktry uchyla si? od obowi?zku ochronnego szczepienia psw przeciwko w?ciekli?nie podlega karze grzywny. Taka sama kara grozi w przypadku nieszczepienia kotw, je?eli na danym obszarze zosta? wprowadzony obowi?zek ochronnego szczepienia kotw przeciwko w?ciekli?nie. A zatem, zapraszamy!!!

W okresie urlopowym nale?y pami?ta? rwnie? o tym ?e w przypadku planowania podr?y do poszczeglnych pastw cz?onkowskich UE nale?y sprawdzi? przepisy danego pastwa zezwalaj?cego na przemieszczanie zwierz?t towarzysz?cych jak rwnie? przepisy jakie obowi?zuj? do pastw poza UE.

W okresie nasilonej aktywno?ci kleszczy zapraszamy do gabinety na badania krwi. Wynik badania morfologicznego po 20 min.

Potrzebujesz preparatu dla swojego pupila, a nie masz czasu do nas przyj???! Sprawd? nasz sklep internetowy

jesienny sezon na kleszcze ju? si? zacz??