Skip Navigation
 

BYDŁO

DELTIX

Lista

Ilość:
moje zapytanie
Magazyn:0.00
drukujdrukuj stronę
DELTIX- Środek biobójczy przeznaczony do zwalczania muchy bydlęcej, wszy bydlęcej, wszy i wpleszczy u bydła i owiec. Butelka plastikowa po 250 ml, 500 ml ze zbiornikiem dozującym. Skład: Deltametryna - 0,75 g Podłoże - do 100,0 ml Wskazania: Preparat przeznaczony do zwalczania much, wszy i wpleszczy u bydła i owiec. Właściwości: Preparat przeznaczony do zwalczania much, wszy i wpleszczy u bydła i owiec, wykazujący również skuteczne działanie bójcze w stosunku do świerzbowców, meszek i larw gzów. Zwalcza pasożyty obecne na skórze w ciągu 24 godzin od wykonania zabiegu. Produkt stosowany zgodnie z zaleceniami charakteryzuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt oraz długim okresem działania bójczego. Dawkowanie i stosowanie: Przed użyciem wstrząsnąć! Preparat nanosić wzdłuż linii kręgosłupa zwierzęcia zaczynając od skóry między łopatkami aż do ogona. Muchy bydlęce: - dla bydła o wadze do 100 kg 10 ml, - dla bydła o wadze 100-300 kg 20 ml, - dla bydła powyżej 300 kg 30 ml. Wszy bydlęce: niezależnie od wagi ciała zwierzęcia 10 ml. Wszy i wpleszcze u owiec: na 1 zwierzę- 10 ml preparatu. Częstotliwość podawania preparatu: Muchy- pojedyncza dawka zapewnia ochronę na 6-8 tygodni. Wszy i ektopasożyty występujące u owiec- pojedyncza dawka zapewnia ochronę przez 12 miesięcy. Karencja: Tkanki jadalne - 3 dni. Mleko - 10 godzin. Nie stosować u owiec w okresie laktacji. Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Nie zamrażać. Trwałość: 2 lata. Ostrzeżenia: Zaleca się wykonywać zabieg w gumowych rękawiczkach ochronnych. W czasie pracy z preparatem nie pić, nie jeść i nie palić. Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i błonami śluzowymi, a w razie kontaktu obficie spłukać wodą. Po zakończeniu zabiegu dokładnie umyć ręce. Zapobiegać przedostaniu się preparatu do naturalnych zbiorników wodnych. W przypadku nieumyślnego połknięcia preparatu należy prowokować wymioty i podać węgiel aktywny oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, pokazując niniejsze opakowanie. Zalecane środki ostrożności: Nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać lekarstw. Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną. Unikać wdychania par i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej. Stosować odzież i sprzęt ochrony osobistej. Zapewnić łatwy dostęp do bieżącej wody. Klasyfikacja. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: Chronić przed dziećmi. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.