Skip Navigation
 

BYDŁO

Buserelin aniMedica 0,004 mg/ml, roztwór do wztrzykiwań dla bydła, koni i królików

Lista

Ilość:
moje zapytanie
Magazyn:0.00
drukujdrukuj stronę
Buserelin aniMedica 0,004 mg/ml, roztwór do wztrzykiwań dla bydła, koni i królików Buserelin® aniMedica 0,004 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni i królików SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI Każdy ml roztworu zawiera: Substancja czynna: Octan busereliny - 0,0042 mg (odpowiednik busereliny - 0,004 mg) Substancje pomocnicze: Alkohol benzylowy - 20,0 mg/ml Klarowny bezbarwny płyn. WSKAZANIA LECZNICZE U bydła: - wczesna indukcja cyklu po porodzie, - leczenie cyst pęcherzykowych, - poprawa współczynnika zacieleń na drodze sztucznej inseminacji, również po synchronizacji rui z zastosowaniem analogów PGF2α. Wyniki mogą się jednak różnić w zależności od warunków hodowlanych. U koni: - indukcja owulacji w celu jej lepszej synchronizacji z kryciem, - poprawa współczynnika zaźrebień. U królików: - poprawa wskaźnika zapłodnień, - indukcja owulacji podczas krycia po porodzie. PRZECIWWSKAZANIA Brak. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Nieznane. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Bydło, konie i króliki. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA Dawka na zwierzę wynosi od 10 μg do 20 μg busereliny u krów, 20 μg do 40 μg busereliny u klaczy i 0,8 μg busereliny u królików. Bydło: Zaburzenia płodności pochodzenia jajnikowego, w szczególności cysty pęcherzykowe z lub bez objawów nimfomanii - 5 ml produktu Buserelin® aniMedica (20 μg busereliny). Wczesna indukcja cyklu po porodzie - 5 ml produktu Buserelin® aniMedica (20 μg busereliny). Poprawa współczynnika zacieleń na drodze sztucznej inseminacji, także po synchronizacji rui analogiem PGF2α. Wyniki mogą się jednak różnić w zależności od warunków hodowlanych - 2,5 ml produktu Buserelin® aniMedica (10 μg busereliny) Klacze: Indukcja owulacji w celu jej lepszej synchronizacji z kryciem - 10 ml produktu Buserelin® aniMedica (40 μg busereliny). (Jeżeli owulacja nie wystąpiła w ciągu 24 godzin po podaniu, iniekcję należy powtórzyć.) Poprawa współczynnika zaźrebień - 10 ml produktu Buserelin® aniMedica (40 μg busereliny) Króliki: Poprawa wskaźnika zapłodnień - 0,2 ml produktu Buserelin® aniMedica (0,8 μg busereliny). Indukcja owulacji podczas krycia po porodzie - 0,2 ml produktu Buserelin® aniMedica (0,8 μg busereliny) ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA Buserelin® aniMedica 0,004 mg/ml roztwór do wstrzykiwań najlepiej podawać domięśniowo. Można również stosować dożylnie lub podskórnie. Produkt powinien zostać podany jednokrotnie. OKRES KARENCJI Bydło, konie, króliki: Tkanki jadalne: zero dni Bydło, konie: Mleko: zero dni