Skip Navigation
 

KOTY

Enrocat flavour 25 mg/ml Zawiesina doustna

Enrocat flavour 25 mg/ml Zawiesina doustna

do leczenia pojedynczych lub mieszanych zakażeń bakteryjnych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego, zapalenia ucha zewnętrznego, zakażeń skóry i ran wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne wrażliwe na enrofloksacynę: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Haemophilus spp. . i Pasteurella spp.

Zapytanie ofertoweMagazyn:0.00
 

ŚWINIE

Enrotron 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Enrotron 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Enrotron 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla świń-Świnie:Choroby układu oddechowego i pokarmowego pochodzenia bakteryjnego lub mykoplazmowego (np. pastereloza, mykoplazmoza, kolibacilloza, kolisepticemia i salmonelloza) oraz choroby wieloczynnikowe takie jak zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa i enzootyczne zapalenie płuc, dla których doświadczenie kliniczne, gdy jest to możliwe, wspomagane testami wrażliwości dla czynnika infekcyjnego, wskazuje enrofloksacynę jako lek z wyboru.

Zapytanie ofertoweMagazyn:0.00
 

BYDŁO

Enrotron 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Enrotron 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Enrotron 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła-Bydło:Choroby układu oddechowego i pokarmowego pochodzenia bakteryjnego lub mykoplazmowego (np. pastereloza, mykoplazmoza, kolibaciloza, kolisepticemia i salmonelloza) oraz wtórne infekcje bakteryjne będące następstwem infekcji wirusowych (np. wirusowe zapalenie płuc), dla których doświadczenie kliniczne, gdy jest to możliwe wspomagane testami wrażliwości dla czynnika infekcyjnego, wskazuje enrofloksacynę jako lek z wyboru.Leczenie miejscowych objawów (zapalenie, jakość mleka i wydajność) związanych z ostrym mastitis w okresie laktacji u krów, spowodowanym E. coli, gdzie historia stada i poprzednie testy wrażliwości wskazują na enrofloksacynę jako lek z wyboru.

Zapytanie ofertoweMagazyn:0.00
 

PSY

Enrotron 25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów, kotów i zwierząt egzotycznych

Enrotron 25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów, kotów i zwierząt egzotycznych

Enrotron 25 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów, kotów i zwierząt egzotycznych-Produkt jest przeznaczony do stosowania u psów i kotów w leczeniu infekcji bakteryjnych układu pokarmowego, oddechowego i moczowo-płciowego, skóry, wtórnych zakażeń ran i zapalenia ucha zewnętrznego, dla których doświadczenie kliniczne, gdy jest to możliwe wspomagane testami wrażliwości dla czynnika infekcyjnego, wskazuje enrofloksacynę jako lek z wyboru.

Zapytanie ofertoweMagazyn:0.00
 

KOTY

Exitel

Exitel

Exitel 230/20 mg aromatyzowane tabletki powlekane dla kotówEmbonian pyrantelu, Prazykwantel

Zapytanie ofertoweMagazyn:0.00