Skip Navigation
 

BYDŁO

Aniclox (577,5 mg + 545,0 mg) tabletki domaciczne dla bydła

Lista

Ilość:
moje zapytanie
Magazyn:0.00
drukujdrukuj stronę
Aniclox (577,5 mg + 545,0 mg) tabletki domaciczne dla bydła NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Aniclox (577,5 mg + 545,0 mg) tabletki domaciczne dla bydła SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Ampicylina trójwodna (577,5 mg)/ tabletkę Kloksacylina sodowa (545,0 mg)/ tabletkę WSKAZANIA LECZNICZE Preparat przeznaczony jest do leczenia zapalenia macicy (Endometritis) występującego po porodzie, powodowanego przez drobnoustroje wrażliwe na antybiotyki wchodzące w skład preparatu. PRZECIWWSKAZANIA Nie podawać zwierzętom ze stwierdzoną nadwrażliwością na penicyliny i cefalosporyny. Nie stosować przy stwierdzonej oporności na ampicylinę i penicylinę izoksazylową oraz cefalosporyny. Nie stosować przy ciężkich zaburzeniach czynności nerek przebiegających z bezmoczem i skąpomoczem. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Możliwość wystąpienia reakcji alergicznych u zwierząt uczulonych na penicyliny (alergia skórna, wstrząs anafilaktyczny). Nie stosować leku w przypadku wystąpienia odczynów alergicznych. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny, lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych). DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Bydło DAWKOWANIE I DROGA PODANIA Stosowanie domaciczne 1 x dziennie 1 tabletka domaciczna na zwierzę (550kg), odpowiednio 577,5 mg ampicyliny i 545,0 mg kloksacyliny. Dawkowanie powinno uwzględnić stan indywidualny każdego zwierzęcia. W razie potrzeby powtórzyć zabieg po 48 godzinach. Jeżeli po 3 dniach nie nastąpi wyraźna poprawa, należy ponownie postawić diagnozę lub zmienić sposób leczenia. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA Brak. OKRES (-Y) KARENCJI Tkanki jadalne: 6 dni Mleko: 3 dni