Skip Navigation
 

PSY

Synergal Tabl. 250 mg

Lista

Ilość:
moje zapytanie
Magazyn:1.00
drukujdrukuj stronę
Synergal Tabl. 250 mg Amoksycylina należy do kwasostabilnych, półsyntetycznych antybiotyków ß-laktamowych. Tak jak inne pochodne penicyliny, amoksycylina działa bakteriobójczo poprzez zaburzanie końcowych stadiów syntezy peptydoglikanów ściany komórkowej bakterii. (Inhibicja transpeptydaz katalizujących łączenie i stabilizowanie cegiełek tworzących glikopolimer). Amoksycylina jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego obejmującym bakterie Gram-dodatnie oraz Gram-ujemne. Dlatego amoksycylina i inne penicyliny działają najskuteczniej na drobnoustroje znajdujące się w fazie wzrostu. Kwas klawulanowy jest naturalnym metabolitem promieniowca Streptomyces clavuligerus. Ponieważ jego struktura jest zbliżona do antybiotyków ß-laktamowych, kwas klawulanowy jest specyficznym, nieodwracalnym, silnym inhibitorem kompetycyjnym bakteryjnych ß-laktamaz zdolnych do rozkładu penicylin. Dodanie kwasu klawulanowego chroni przed powstawaniem i szerzeniem oporności bakterii na amoksycylinę, zmniejsza ilość zużywanego antybiotyku, zwiększa skuteczność leczenia zakażeń mieszanych oraz zwiększa skuteczność leczenia początkowego ostrych i groźnych zakażeń. Kombinacja amoksycyliny i kwasu klawulanowego może być więc stosowana także w zakażeniach szczepami bakterii produkujących ß-laktamazy, a więc opornych na penicyliny i ich pochodne. Dodatek kwasu klawulanowego bardzo istotnie zwiększa wrażliwość bakterii na amoksycylinę. (Wg. Soback i wsp. 1987, wartość MIC dla izolatów E. coli zostaje obniżona z >100 do <12,5 µg/ml.) Celowość użycia i wysoką skuteczność terapeutyczną preparatu zawierającego amoksycylinę i kwas klawulanowy potwierdzono klinicznie w zakażeniach wywołanych przez bakterie należące do rodzajów i gatunków: Actinobacillus spp., Actinomyces bovis, Bacillus anthracis, Bacterioides spp., Bordetella bronchiseptica, Camphylobacter spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Moraxella spp., Pasteurella spp., Peptostreptococcus spp., Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Wskazania: Zaleca się podawanie preparatu Synergal Tabl. 250 mg w zakażeniach bakteriami wrażliwymi na działanie mieszaniny amoksycyliny i kwasu klawulanowego. Lek zwykle stosuje się w przypadkach zakażeń ogólnych lub miejscowych bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi oraz w zakażeniach tkanek miękkich, gruczołu mlekowego, dziąseł, gruczołów okołoodbytowych, skóry i układu powłokowego, układu moczowego, rozrodczego, pokarmowego i innych chorobach tło zakaźnego występujących u psów lub kotów. Celowość użycia i wysoką skuteczność terapeutyczną preparatu zawierającego amoksycylinę i kwas klawulanowy potwierdzono klinicznie w zakażeniach wywołanych przez bakterie należące do rodzajów i gatunków: Actinobacillus spp., Actinomyces bovis, Bacillus anthracis, Bacterioides spp., Bordetella bronchiseptica, Camphylobacter spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum, Haemophilus spp, Klebsiella spp., Moraxella spp., Pasteurella spp., Peptostreptococcus spp., Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Terapię można rozpocząć podaniem preparatu Synergal w formie zawiesiny do wstrzykiwań zawierającej te same substancje aktywne. Przeciwwskazania: Nie stosować u zwierząt nadwrażliwych na antybiotyki ß-laktamowe lub na cefalosporyny (nadwrażliwość krzyżowa). Działania niepożądane: Bardzo rzadko można zaobserwować reakcje alergiczne po podaniu produktu (np. reakcje skórne, anafilaksja) W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych leczenie należy przerwać O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych). Dawkowanie i stosowanie: Preparat należy podawać dwa razy dziennie, w dawce odpowiadającej 12,5 mg substancji aktywnych/kg m.c., co odpowiada podawaniu rano i wieczorem po 1 tabletce na każde 20 kg m.c. Zaleca się, by preparat był podawany jeszcze co najmniej przez dwa dni po ustąpieniu objawów klinicznych zakażenia. Lek należy podawać przynajmniej przez 5 do 7 kolejnych dni. W przypadkach zakażeń przewlekłych wymagane jest długotrwałe podawanie leku: - infekcje skóry i układu powłokowego - zwykle przez 10 do 20 dni, - chroniczne zapalenie pęcherza moczowego - zwykle przez 10 do 28 dni, - zakażenia układu oddechowego - zwykle przez 8 do 10 dni. Nawracające schorzenia wymagają podawania dwa razy wyższej dawki - 25 mg substancji aktywnych/kg m.c., co odpowiada podawaniu rano i wieczorem po 1 tabletce na każde 10 kg m.c. Okres karencji: Nie dotyczy Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Okres trwałości: 2 lata Ostrzeżenia: Chloramfenikol, makrolidy, sulfonamidy i tetracykliny mogą hamować antybakteryjny efekt penicylin z powodu szybkiego działania bakteriostatycznego. Podczas jednoczesnego stosowania z aminoglikozydami może wystąpić synergizm polegający na rozszerzeniu spektrum działania oraz obniżeniu MIC dla pierwotnie wrażliwych drobnoustrojów. Osoby uczulone na antybiotyki ß-laktamowe lub na cefalosporyny powinny unikać kontaktu z preparatem. Przestrzegać obowiązujących zasad prowadzenia chemioterapii oraz kojarzenia i zamiany antybiotyków. Tak jak w przypadku innych antybiotyków zaleca się, aby preparat stosować w przypadkach zakażeń wołanych przez drobnoustroje, których wrażliwość potwierdzono antybiogramem. Preparat Synergal Tabl. 250 mg może być stosowany u ciężarnych samic zwierząt lub u samic w okresie laktacji. Opakowania: Butelka HDPE z zakrętką z (PE) zawierająca 100 sztuk tabletek. Blister OPA/Aluminium/PVC zawierający 5 sztuk tabletek, pakowany w tekturowe pudełka po 2 sztuki (10 tabletek), 10 sztuk (50 tabletek), 20 sztuk (100 tabletek) i 100 sztuk (500 tabletek) Informacje dodatkowe: Wyłącznie dla zwierząt Wydawany na podstawie recepty