Skip Navigation
 

DRÓB

NEOMYCINUM 70%

Lista

Ilość:
moje zapytanie
Magazyn:1.00
drukujdrukuj stronę
Neomycinum 70% proszek Preparat rozpuszczalny w wodzie do stosowania per os dla niaprzeżuwających cieląt, jagniąt, koźląt oraz świń, kur i indyków. Właściwości i działanie: Substancją aktywną leku jest neomycyna - antybiotyk z grupy aminoglikozydów o właściwościach bakteriobójczych w stosunku do wielu bakterii z grupy Gram (-): E. coli sp., Salmonella sp., Proteus sp., Haemophilus sp., Klebsiella sp. Shigella sp., Pasteurella sp., oraz Gram (+): Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Corynebacterium sp. Neomycyna słabo wchłania się z przewodu pokarmowego. Pozostaje w pełni aktywna w żołądku i jelitach, pomimo obecności pokarmu, ropy, tkanek martwicznych oraz przy zmieniającym się pH. Około 97% podanej dawki wydalane jest z kałem. Bakteriobójcze działanie neomycyny jest wynikiem hamowania syntezy białka bakteryjnego na poziomie rybosomalnym. Oporność na neomycynę pojawia się bardzo wolno - w populacjach bakteryjnych rzadko znajdują się mutanty oporne na neomycynę. Skład: Neomycyny siarczacu (co odpowiada 490 mg neomycyny zasady) 700 mg Wskazania: Zakażenia przewodu pokarmowego, biegunki i nieżyty tła bakteryjnego u: nieprzeżuwających cieląt, jagniąt koźląt oraz świń, kur i indyków powodowane przez drobnoustroje wrażliwe na neomycynę. Leczenie enterotoksemii u jagniąt na tle zakażeń Clostridium sp. Dawkowanie: Preparat podawać per os w wodzie do picia, mleku lub paszy. Cielęta, jagnięta, koźlęta (nieprzeżuwające): 10-22 mg siarczanu neomycyny na kg m.c. (co odpowiada 7-15,4 mg aktywnej neomycyny na kg m.c.). Zalecany czas leczenia 3-7 dni. Świnie: 10-22 mg siarczanu neomycyny na kg m.c. (co odpowiada 7-15,4 mg aktywnej neomycyny na kg m.c.). Zalecany czas leczenia 3-7 dni. Kury: 10-33 mg siarczanu neomycyny na kg m.c. (co odpowiada 7-23,1 mg aktywnej neomycyny na kg m.c.). Zalecany czas leczenia 3-5 dni. Indyki: 22 mg siarczanu neomycyny na kg m.c. (co odpowiada 15,4 mg aktywnej neomycyny na kg m.c.). Zalecany czas leczenia 5 dni. Preparat rozpuszczony w wodzie, mleku lub wymieszany z paszą - przygotowywać ex tempore. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na neomycynę, wrzodziejące zapalenie jelit, przewlekłe zapalenie jelit, zaparcia, zespół upośledzonego wchłaniania, ostra niewydolność wątroby, ostra niewydolność nerek z obecnością elementów komórkowych w moczu, albuminuria oraz ciąża. Działanie niepożądane: Nie stwierdzono. Interakcje: Ze względu na występowanie oporności krzyżowej z kanamycyną nie zaleca się stosowania neomycyny z tym antybiotykiem. W paszach zawierających bentonit (który może zachowywać się jak wymieniacz jonowy), działanie aminoglikozydów, w tym neomycyny może zostać upośledzone. Zjawisko to może stwarzać trudności w oznaczeniu neomycyny. Okresy karencji: Tkanki jadalne: cielęta, koźlęta, jagnięta, świnie, kury, indyki - 7 dni, jaja - 3 dni. Opakowanie: 100g, 1000g Trwałość: 36 miesięcy od daty produkcji. Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temp. 15-25°C (nie wyższej niż 3O°C). Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Certyfikat: MRiGŻ 425/97 Producent: Biofaktor Sp. z o.o.