Skip Navigation
 

PSY

QUANTUM DOG

Lista

Ilość:
moje zapytanie
Magazyn:0.00
drukujdrukuj stronę
QUANTUM DOG Szczepionka dla psów w postaci liofilizatu i rozpuszczalnika do przygotowania zawiesiny do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: DA2PPi – frakcja liofilizowana Nazwa substancji Ilość w 1 dawce (log10 TCID50)*1 Żywe, atenuowane : - wirus nosówki psów (szczep Distemperoid) - adenowirus-2 psów (szczep Ditchfield) - wirus parwowirozy psów (szczep SAH 2b) - wirus parainfluenzy psów (szczep Philips Roxane) 4,5-6,0 3,9-6,0 5,2-6,0 4,8-6,1 CvL – rozpuszczalnik Nazwa substancji Ilość w 1 ml dawki Inaktywowane : - koronawirus (szczep FEC-SAH) - Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae (szczep 117) - Leptospira interrogans serovar canicola (szczep 115) ≥ 6,3 log 2 SN units*2 40 Hamster PD80 *3 40 Hamster PD80*3 *1 - dawka zakaźna 50% dla hodowli tkankowych *2 - wartość określona w teście na śwince morskiej *3 - dawka ochronna 80% dla chomika (zgodnie z Ph.Eur.) Właściwości farmakologiczne: W celu wytworzenia czynnej odporności u psów - szczepionka zawiera żywy wirus nosówki, adenowirus, wirus choroby parwowirusowej psów (szczep 2b) oraz wirus parainfluenzy psów plus inaktywowany koronawirus psów, Leptospira icterohaemorrhagiae i Leptospira canicola. Odporność poszczepienna powstaje: - 3 tygodnie po podaniu pierwszej dawki przeciw chorobie parwowirusowej psów, - 3 tygodnie po pierwszym szczepieniu przeciw koronawirozie oraz nosówce, - 4 tygodnie po pierwszym szczepieniu przeciw adenowirusom, - 3 tygodnie po pierwszym szczepieniu przeciw parainfluenzie oraz Leptospira interrogans serovar canicola oraz icterohaemorrhagiae (odpowiedź serologiczna). Czas trwania odporności po szczepieniu (serologicznie) to co najmniej 3 lata dla nosówki, adenowirozy (CAV1 i CAV2) i choroby parwowirusowej psów oraz co najmniej 12 miesięcy (zakaźnie) dla wirusa parainfluenzy, koronawirusa oraz zakażeń Leptospira interrogans serovar canicola oraz icterohaemorrhagiae. Wskazania lecznicze: Szczepionka przeznaczona jest do czynnego uodparniania psów (od 6 tygodnia życia) w celu: - obniżenia śmiertelności i osłabienia objawów klinicznych chorób powodowanych przez wirus nosówki, parwowirus psów oraz wirus choroby Rubartha, - obniżenia śmiertelności i osłabienia objawów klinicznych chorób powodowanych przez Leptospira interrogans serovar canicola oraz icterohaemorrhagiae, - zmniejszenia objawów klinicznych i ograniczenia siewstwa adenowirusa typ 2, - ograniczenia siewstwa wirusa parainfluenzy i parwowirusa psów, - zmniejszenia możliwości zakażeń przewodu pokarmowego przez koronawirus psów. Dawkowanie i stosowanie: Każdą dawkę szczepionki (1 ml) przygotowuje się rozpuszczając liofilizat Quantum Dog DA2PPi w rozpuszczalniku Quantum Dog CvL. Przygotowaną zawiesinę należy dobrze wstrząsnąć i podać natychmiast podskórnie lub domięśniowo. Pierwsze szczepienie Dwukrotne podanie dawki 1 ml w odstępie 3-4 tygodni. Szczepimy psy i szczenięta w wieku 6 tygodni oraz starsze. Dawkę Quantum Dog DA2PPi/CvL należy podać domięśniowo lub podskórnie, a dawkę przypominającą 3 do 4 tygodni po pierwszym podaniu, ale nie wcześniej niż w 10 tygodniu życia. Dawka przypominająca Dawka -1 ml. W celu utrzymania prawidłowego poziomu odporności przeciw wirusowi parainfluenzy, koronawirusom, L. icterohaemorrhagiae oraz L. canicola wymagane jest powtórzenie szczepienia przeciw tym drobnoustrojom po roku. W celu utrzymania prawidłowego poziomu odporności przeciw wirusowi nosówki, parwowirusowi oraz adenowirusom wystarczające jest powtarzanie szczepienia przeciw tym drobnoustrojom w odstępach co 3 lata. Działania niepożądane: W miejscu domięśniowego podania pierwszej dawki szczepionki może pojawić się łagodny (<1cm3), przemijający, miejscowy obrzęk, który znika bez żadnych powikłań, najdalej w ciągu 3 tygodni. Obrzęk może wystąpić również w miejscu podskórnego wstrzyknięcia szczepionki (obrzęk o średnicy ok. 4 cm). Znika on bez żadnych powikłań w ciągu 2 tygodni, sporadycznie przybierając groźniejszą postać. W rzadkich przypadkach po podaniu szczepionki może pojawić się biegunka, natomiast po podaniu domięśniowym obserwowano pojedyncze przypadki (1%) kulawizn, przemijających w ciągu 1-2 dni. Interakcje: Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności odnośnie jednoczesnego stosowania tej szczepionki z innymi szczepionkami. Dlatego nie zaleca się stosowania innych szczepionek w ciągu 14 dni przed lub po szczepieniu przy użyciu tego produktu. Przeciwwskazania: Nie stosować u psów leczonych w ciągu ostatniego miesiąca środkami immunosupresyjnymi lub hyperimmunizowaną surowicą. Czasami mogą pojawiać się reakcje nadwrażliwości. W wypadku ich wystąpienia należy zastosować odpowiednie leczenie, polegające na natychmiastowym podaniu adrenaliny oraz leków przeciwhistaminowych. Okres karencji: Nie dotyczy. Warunki przechowywania i transportu: Przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Chronić przed światłem. Nie zamrażać. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Okres trwałości produktu leczniczego: 15 miesięcy. Szczepionkę należy zużyć natychmiast po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją. Specjalne środki ostrożności i ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Wirusy szczepionkowe - adenowirus-2 oraz parwowirus CPV wydalane są po szczepieniu do środowiska i mogą rozprzestrzeniać się na zwierzęta nieszczepione, nie powodując jednak zachorowań. Wirus parainfluenzy może również być wydalany, ale nie ulega rozprzestrzenianiu. Koty są również podatne na zakażenia parwowirusem CPV, dlatego kontakt ze szczepionymi psami może spowodować u nich powstanie przeciwciał, ale nie powoduje zachorowań. Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie produktu. Pozostałości unieszkodliwić poprzez gotowanie, spalanie lub zanurzenie w odpowiednim środku dezynfekcyjnym, zatwierdzonym przez kompetentne władze. STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT WYDAWANY NA PODSTAWIE RECEPTY Opakowania: Fiolki szklane zawierające po 1 ml każdej frakcji. Opakowanie zbiorcze - kartonowe pudełka zawierające: 10 fiolek liofilizatu DA2PPi i 10 fiolek rozpuszczalnika CvL lub 25 fiolek liofilizatu DA2PPi i 25 fiolek rozpuszczalnika CvL. ATCvet: QI07AJ